Poštovani posjetitelji,

Svrha ovog portala je da na što jednostavniji način pokuša pomoći građanima u rješavanju njihovih problema sa registriranjem nekretnina i reguliranjem prava na njima.
Sastavni dijelovi ovog portala su preglednik zemljišnih knjiga kao i preglednik katastarskih podataka uključujući i grafički dio ( DGU ).

Klikni na linkove za online pregled katastra, gruntovnice ili grafičke karte (DGU):
KATASTAR   *   GRUNTOVNICA  *  GEOPORTAL-DGU maps  KARTA !!!

Općenito o katastru i gruntovnici
Poput mnogih srednjoeuropskih zemalja i hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima utemeljen je na dva registra (Katastru i Grutovnici). DGU (Državna Geodetska Uprava) je razvila novi online sustav evidencije zemljišnih parcela u RH.

Linkovi:
1. Katastar 
2. Zemljišna knjiga (gruntovnica) 
3. Geoportal - DGU   Karte  online NOVO !!!


Nadam se da Vam je ovaj portal pomogao u vezi Vašeg katastra....
Ako imate kakvu gestu, komentar,...  slobodno ostavite u podnožju portala...